Artykuły działu

10 błędów które popełniasz w pracy z zespołem?

Kiedy większość trenerów zamyka oczy, chciałaby zobaczyć siebie odnoszących sukcesy z drużyną. Na drodze do triumfu często jednak największym problemem okazują się błędy popełniane przez nas samych. Warto przypominać o zagrożeniach równie oczywistych i prozaicznych, jak groźnych w swych skutkach

Stoicki naczyciel wychowania fizycznego – jak zachować spokój ducha w zmaganiach szkolnych

W powszechnym rozumieniu, stoicyzm to obojętna postawa człowieka wobec wszystkiego co go otacza, odznaczająca się równowagą i spokojem ducha. I... jest to słuszne stwierdzenie. Jakie mogą być korzyści dla nauczyciela WF płynące z praktykowania tej filozofii życia?

Jak psychicznie przygotować uczniów do zawodów sportowych

Co może zrobić trener, aby pomóc swoim zawodnikom w sytuacji zawodów? Jak mentalnie może wesprzeć ucznia w starcie, przygotować zarówno na wygraną, jak i niepowodzenie? Tutaj z pomocą przychodzi wiedza z zakresu treningu mentalnego.

„Trudny uczeń” na zajęciach WF

Jeżeli uda ci się stworzyć na swojej lekcji warunki zapobiegające negatywnym postawom i zachowaniom, nie będziesz ich zbyt często obserwował.

Współpraca z rodzicami krok po kroku

W artykule podajemy sposoby na nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, by współpraca z nimi dobrze się układała.

Wychowanie fizyczne młodzieży. Jak się do tego zabrać?

Wiek 12–16 lat to okres wielkich przemian zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Uczniów w tym wieku często charakteryzuje młodzieńczy bunt. Fakt, że podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie jest „przykuty” do ławki, sprawia, że ujawnia całą swoją osobowość, stosunek do przedmiotu i nauczyciela, a także pozycję w grupie rówieśniczej.

Napoje izotoniczne a energetyzujące

Niezwykle ważną kwestią przy uprawianiu sportu jest odpowiednia dbałość o nawodnienie organizmu podczas treningu. Wysiłek fizyczny, szczególnie ten o dużej intensywności, znacznie zwiększa utratę wody oraz składników mineralnych poprzez wzmożenie procesu pocenia się. Najlepsze w celu ochrony przed odwodnieniem są napoje izotoniczne, ale nie sposób pominąć w tym temacie napojów energetyzujących, gdyż niektórzy mylą te grupy produktów.

Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego i treningu sportowym – technika premortem

Powszechnie znane są powiedzenia: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” lub „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Wraz z rozwojem medycyny, psychologii, pedagogiki i wszelkiej świadomości dotyczącej zachowania człowieka coraz częściej słyszymy o działaniach prewencyjnych. Wszelka działalność profilaktyczna stosowana jest przez coraz bardziej popularną medycynę holistyczną, której celem jest nie tylko leczenie chorób, ale i działanie skierowane na zapobieganie im. Działania prewencyjne stosują także policja, straż pożarna, Inspekcja pracy poprzez kontrole danego obszaru, dodatkowo inicjując różne – mniej lub bardziej popularne – programy profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy, zapobiegania uzależnieniom, agresji i demoralizacji osób nieletnich. Czy działania prewencyjne powinien wdrażać nauczyciel wychowania fizycznego bądź trener podczas prowadzonych przez siebie zajęć? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jak zbudować silny zespół

Artykuł poświęcony budowaniu od podstaw zgranego zespołu – drużyny sportowej lub klasy wraz z omówieniem procesów towarzyszących formowaniu się zespołu i wskazówkami postępowania dla trenera lub nauczyciela, dzięki którym możliwe będzie zintegrowanie grupy.

Co należy mówić, a jakich zwrotów lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego

Publikacja z dziedziny psychologii sportu. Przedstawia konkretne przykłady efektywnych i nieefektywnych komunikatów nauczyciela. Artykuł został również wzbogacony o test pozwalający ocenić umiejętności komunikacyjne wuefisty