WF Z POMYSŁEM

Cwiczenia w podporach

Ćwiczenia w podporach są jednym z fundamentalnych elementów treningu siłowego i ogólnorozwojowego. Ćwiczenia te, choć wydają się proste, angażują wiele grup mięśniowych. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń przynosi wiele korzyści, pod warunkiem że są poprawnie wykonywane.

Jeden obwód treningowy

Tak jak każdy nauczyciel w swojej pracy napotkał się przed lekcją wychowania fizycznego z pytaniem w stylu : „ co dziś  będziemy robić?” Tak, też nie od dziś wśród uczniów panuje różnorodność w kwestii aktywności, jedna część klasy chciałaby zagrać na lekcji w siatkówkę , druga w koszykówkę a jeszcze trzecia najlepiej jakby zagrała w piłkę nożną. Czasami nauczyciel stoi przed dylematem i tutaj rozwiązaniem może być zastosowanie zaproponowanego obwodu treningowego.

Terenowe przygotowanie wielobojowe dzieci i młodzieży

Rywalizacja w ramach sportu szkolnego obejmuje wiele dyscyplin, w których mają prawo startu uczniowie wytypowani przez nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie współzawodnictwa odbywa się również pewnego rodzaju sprawdzian umiejętności technicznych, taktycznych oraz możliwości motorycznych młodych zawodników. Specyficznej ocenie podlega jakość przyswojenia przez nich wielu elementów z wybranych dyscyplin sportowych realizowanych w ramach programu wychowania fizycznego.

WARSZTAT TRENERA I WUEFISTY

Układ oddechowy a wysiłek fizyczny

Układ oddechowy jest często niedoceniany przez sportowców. Nie możemy zbytnio kontrolować naszego oddechu, jednak poprzez rozwijanie mięśni oddechowych mamy wpływ na wydolność. To właśnie mięśnie oddechowe są często czynnikiem ograniczającym podczas wysiłku, dlatego poprzez odpowiedni trening i ćwiczenia oddechowe można na nie wpływać. Poprawa wydolności oddechowej może być kluczowa w rozwoju sportowym. Warto więc przyjrzeć się jej bliżej.

Sztuki Walki a wychowanie młodzieży

W powszechnej opinii sporty i sztuki walki budzą ambiwalentne odczucia. Z jednej strony kojarzą się z ciężką pracą, samodyscypliną, opanowaniem, poczuciem honoru i szacunkiem dla przeciwnika, a także przyjęciem określonej filozofii życiowej, z drugiej z agresją oraz przemocą fizyczną. Wiele osób, szczególnie niezwiązanych ze sportem, uważa, że sztuki walki mają negatywny wpływ na osobowość oraz ludzką psychikę. Sztuki walki postrzegane są jako czynnik rodzący wśród dzieci, a przede wszystkim młodzieży, agresję. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że jest odwrotnie. To sport uczący pokory, systematyczności, cierpliwości w dążeniu do celu, ciągłej pracy nad sobą, harmonii psychicznej i zdrowego trybu życia. Ten wszechstronny rozwój, który regulują ścisłe granice i reguły, prowadzi do poczucia bezpieczeństwa i wzmocnienia samooceny.

Trening chodziarski

Chód sportowy to konkurencja lekkoatletyczna rozgrywana na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy w lekkiej atletyce, mająca długą historię. Jest bezpieczniejsza od biegu, bo nie powoduje tylu kontuzji. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie treningów i startów w chodzie występują mniejsze odchylenia pionowe, a przez to mniejsze obciążenia na stawy.

PSYCHOLOG RADZI

Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

Na wstępie musimy omówić specyfikę szkolnych zawodów sportowych. Bez tego nie będziesz w stanie optymalnie przygotować do nich swoich uczniów. Z doświadczenia wiem, że są dwa główne warianty. W pierwszym, Ty, albo inni nauczyciele z Twojej szkoły prowadzicie sekcję / klub / drużynę w danej dyscyplinie sportu. Wówczas nie masz żadnych wątpliwości co do powołań, czy wyjściowego składu. W bardziej lub mniej sformalizowany sposób uczestniczycie zarówno w procesie treningowym, jak i w rywalizacji sportowej.