Artykuły działu

Kiedy eventy są skuteczne?

Organizacja każdego większego wydarzenia wymaga dużego nakładu pracy, dlatego już na wstępie należy zadbać o rezultaty planowanego przedsięwzięcia. Szczególnie, jeśli jego cel jest ukierunkowany na upowszechnianie zdrowego stylu życia. W jaki sposób poprawić efektywność eventów o charakterze prozdrowotnym i jednocześnie realizować je z satysfakcją?

Dopalacze - jak rozmawiać z uczniami?

Dopalacze to grupa substancji o silnym działaniu psychoaktywnym. Powodują zmiany wzachowaniu i postrzeganiu rzeczywistości. Są stosunkowo łatwo dostępne na rynku. Coraz częściej sięgają po nie młodzi ludzie. Jak o tym rozmawiać?

Podyskutujmy o zdrowiu

Zdrowie to wartość fundamentalna. Problemy lub utrata zdrowia natychmiast usuwa w cień pozostałe wartości uznawane za istotne. Nieważne stają się wtedy zajmowane stanowiska, posiadane aktywa czy stopnie szkolne itd. Pytanie brzmi, czy o zdrowie dbamy należycie. Czy też jest tak, że w teorii wszystko się zgadza, ale w ślad za nią nie podąża praktyka?

Jak wzmacniać koncentrację uczniów na lekcjach WF?

Bez wątpienia umiejętność koncentracji uwagi odgrywa bardzo dużą rolę w życiu codziennym każdego z nas bez względu na to, czy jesteśmy uczniem, studentem, czy wykonujemy określony zawód. Właściwie w wielu sytuacjach, w których się znajdujemy umiejętność ta często bywa bardzo istotna, chociażby w rozmowie z drugą osobą, którą poprosiliśmy o pomoc w dojściu do pewnego miejsca czy podczas prowadzenia samochodu, kiedy musimy pojechać odpowiednią drogą. Ponadto zdolność koncentracji jest jedną z najważniejszych cech sportowca oraz istotnym elementem treningu mentalnego w sporcie.

Relaksacja a koncentracja uwagi

Ważnym elementem w treningu koncentracji uwagi są ćwiczenia relaksacyjne. Między innymi dzięki nim nasz umysł staje się wypoczęty, efektywnie pracuje i przyswaja wiedzę, a co za tym idzie skupienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzięki systematycznie stosowanym technikom relaksacyjnym wszystkie mięśnie są rozluźnione, pozbawione napięć, a umysł świadomie koncentruje się na zadaniu.

Warsztat komunikacji dla nauczycieli wychowania fizycznego

Niewątpliwie większość z nas zdaje sobie sprawę, że komunikacja jest jednym z niezbędnych elementów nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Ponadto jest to obszar najtrudniejszy i będący nieustannie w fazie doskonalenia.

Komunikacja to fundament w procesie kształcenia

Komunikacja stanowi bardzo istotną rolę w procesie kształcenia, uczenia się i wychowania ucznia. Prawidłowa – może budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa na linii nauczyciel – uczeń, ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy i umiejętności, wspierać adekwatną ocenę własnej wartości ucznia. Czy istnieją zatem wskazówki, jak budować skuteczną komunikację? Można wyróżnić kilka elementów, które ułatwią porozumienie w relacji, a także unaocznić błędy, których powinniśmy się wystrzegać.

Jak chwalić uczniów i jak przekazywać konstruktywne informacje zwrotne na lekcjach wychowania fizycznego?

Informacja zwrotna jest niezwykle potrzebna, szczególnie dla osób, które uczą się nowych umiejętności. Stanowi ona ważny element treningu umiejętności, korygowania własnych działań, wyciągania wniosków, nabierania adekwatnej samooceny. Zarówno pozytywne informacje dotyczące wykonywanych czynności, pochwały, jak i przekazanie obszarów rozwoju, elementów do poprawy powinno się odbywać w prawidłowy, przemyślany sposób, tak aby służyły odbiorcom.

Jak przekazać informacje zwrotne na lekcji WF - Praktyczne techniki

Przekazując konkretne elementy do poprawy można wykorzystać określone techniki, które tę czynność ułatwią. Jedną z nich jest technika składająca się z czterech kroków i nazwana została metodą FUKO.

Obalamy mity

Istnieje wiele twierdzeń dotyczących zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność sportową, które bardzo często są dalekie od faktów. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze z nich, skonfrontować je z prawdą, aby nie powielać sformułowań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na aktywność fizyczną młodego pokolenia.