Artykuły działu

Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego i treningu sportowym – technika premortem

Powszechnie znane są powiedzenia: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” lub „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Wraz z rozwojem medycyny, psychologii, pedagogiki i wszelkiej świadomości dotyczącej zachowania człowieka coraz częściej słyszymy o działaniach prewencyjnych. Wszelka działalność profilaktyczna stosowana jest przez coraz bardziej popularną medycynę holistyczną, której celem jest nie tylko leczenie chorób, ale i działanie skierowane na zapobieganie im. Działania prewencyjne stosują także policja, straż pożarna, Inspekcja pracy poprzez kontrole danego obszaru, dodatkowo inicjując różne – mniej lub bardziej popularne – programy profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy, zapobiegania uzależnieniom, agresji i demoralizacji osób nieletnich. Czy działania prewencyjne powinien wdrażać nauczyciel wychowania fizycznego bądź trener podczas prowadzonych przez siebie zajęć? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jak zbudować silny zespół

Artykuł poświęcony budowaniu od podstaw zgranego zespołu – drużyny sportowej lub klasy wraz z omówieniem procesów towarzyszących formowaniu się zespołu i wskazówkami postępowania dla trenera lub nauczyciela, dzięki którym możliwe będzie zintegrowanie grupy.

Co należy mówić, a jakich zwrotów lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego

Publikacja z dziedziny psychologii sportu. Przedstawia konkretne przykłady efektywnych i nieefektywnych komunikatów nauczyciela. Artykuł został również wzbogacony o test pozwalający ocenić umiejętności komunikacyjne wuefisty

Czy stosowanie nagród rzeczywiście jest skuteczne w sporcie?

Nieodłącznym elementem oceny dokonywanej zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i treningu sportowego jest system nagradzania i karania. Jest jednym z czynników oddziaływania wychowawczego, stanowi informację zwrotną, nieocenioną w procesie nabywania nowych umiejętności. Znajomość mechanizmu działania oraz prawidłowe ich stosowanie jest niezwykle istotne, ponieważ oprócz bezpośredniego wpływu na zachowanie młodej osoby podczas zajęć, kształtuje jej cechy psychiczne na przyszłość.

6 Myślowych Kapeluszy

Kształcenie i wychowywanie do określonych zasad zdrowego stylu życia nie jest zadaniem łatwym. Nie może ograniczać się do uporczywego powtarzania, jak należy postępować, a jakich zachowań unikać. Edukowanie o zdrowiu powinno być zabawą wyzwalającą radość i pozytywne skojarzenia i nie tylko dlatego, że chodzi o atrakcyjność kształcenia: tym sposobem można uzyskać również wyższą skuteczność oddziaływania.

10 sposobów na namówienie dziecka do jedzenia warzyw

Jak postępować, by dziecko polubiło warzywa? Czy samo tłumaczenie, że są one zdrowe i mają dużo witamin wystarczy? Są dzieci, które nawet nie znają smaku niektórych warzyw lub ich jedzenie kojarzy im się tylko z ogromnym stresem i frustracją, bo stale są przekonywane lub zmuszane do jedzenia tych „zielonych okropności”. Z pewnością każdy rodzic czy nauczyciel nieraz spotkał się z tym problemem.

Humor w edukacji - o możliwościach wykorzystania

Dyskutując o edukacji zdrowotnej (i o edukacji w ogóle) często pomija się kwestię humoru. Powszechnie uważa się, że śmiech to zdrowie, lecz wydaje się, że to zjawisko nie jest pożądane w szkole. Czy można jednak wykorzystać zalety humoru na lekcjach? Jeśli tak, to w jaki sposób i jakie będą tego efekty?

P(obudź) się! Stresem

Co w stresie jest konstruktywne? Spróbujmy go poznać i wykorzystać do efektywnych działań. Okazuje się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Ze stresu można wyciągnąć korzyści, wytrenować się w jego oswajaniu tak, by zamiast nam szkodzić – pomagał.

Zdolności sportowe - czym one są i jak je rozpoznać

Jak to się dzieje, że przy jednakowych warunkach zewnętrznych, takim samym przygotowaniu i podobnej motywacji niektóre osoby osiągają w swojej pracy czy nauce więcej niż inne? Niewątpliwie wynika to z różnic indywidualnych. Jak w takim razie rozpoznać predyspozycje danej osoby do najwyższych osiągnięć w jakiejś dziedzinie? I czy brak ponadprzeciętnych zadatków sportowych w dzieciństwie oznacza, że taka osoba nie zostanie w przyszłości sportowcem? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, warto przyjrzeć się samej definicji talentu czy zdolności.

Edukacja zdrowotna w nowych mediach – odwrotu już nie ma!...

Edukacja to relacja. To spotkanie nauczyciela z uczniem. Dotychczas do spotkań dochodziło tylko w środowisku szkolnym, ale dziś tendencja ta ulega zmianie. Współczesne technologie zrewolucjonizowały ten schemat. Obecnie nauczyciel nie tylko posługuje się głosem i mową swojego ciała w sytuacjach bezpośredniego spotkania. Dziś uczeń może spotkać się z uczniem w przestrzeni wirtualnej i komunikować się w sposób zupełnie odmienny za pomocą nowych mediów i technologii.