Co należy mówić, a jakich zdań lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego

W sytuacji sportowej rywalizacji, która wymaga zarówno wysiłku, zdecydowania, jak i  efektywnego działania sprawna komunikacja pomiędzy uczniami oraz między nimi i nauczycielem to podstawa. Jest kluczowym elementem decydującym nie tylko o efektywności zajęć, ale również silnie wpływa na rozwój psychiczny uczniów, których samoocena kształtuje się podczas lekcji wychowania fizycznego. 

Komunikacja jest podstawą wszelkich relacji pomiędzy ludźmi i jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywnej pracy nauczyciela. Określana jest jako proces porozumiewania się jednostek, grup i instytucji, których celem jest dzielenie się informacjami, myślami i ideami. Dla wuefisty najistotniejsza jest jednak tzw. komunikacja interpersonalna, która w sporcie przebiega na poziomie afektywnym. To oznacza, że taka komunikacja wymaga od jej uczestników ujawnienia swoich emocji i wartości w celu wzajemnego poznania się. Z punktu widzenia nauczyciela wychowania fizycznego – który musi znaleźć pomysł na zbudowanie poczucia wspólnoty, dopasować poszczególne osobowości,  temperamenty i umiejętności swoich uczniów – ważna jest znajomość zasadniczych cech procesu komunikacji. Wiedza o nich pozwala na zbudowanie przede wszystkim silnej i mądrej drużyny, w której każdy uczeń zna i akceptuje swoją rolę, w której nie ma rywalizacji, jest natomiast współdziałanie i świadomość zbiorowej odpowiedzialności za realizację wyznaczonych celów.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Nauczyciel jako menedżer procesu wychowania fizycznego

Dobry nauczyciel wychowania fizycznego pracuje jak sprawny menedżer. Zarządza zespołem klasowym, czasem, przestrzenią do ćwiczeń, przyborami – całym procesem dydaktyczno-wychowawczym. Wyznacza cele, zadania, planuje metody, formy zajęć, monitoruje i rozlicza z efektów. Jak w dobrym przedsiębiorstwie,... Czytaj więcej

Podstawowe ćwiczenia samoobrony – materiał video

Dzięki prezentowanym ćwiczeniom nauczysz się podstawowych technik i będziesz w stanie metodycznie nauczyć ich swoich uczniów, nawet jeśli wcześniej nie miałeś/aś do czynienia z samoobroną. Zdobędziesz gotowe zestawy ćwiczeń do zastosowania podczas głównej części lekcji oraz na rozgrzewce... Czytaj więcej