Artykuły działu

Organizacja i realizacja zajęć wychowania fizycznego w warunkach trudnych

Występujące trudności materialne i organizacyjne towarzyszące nauczycielowi wychowania fizycznego w czasie realizacji lekcji, są różnorodne i najczęściej są bardzo typowe:

  • ćwiczenia na korytarzu,
  • ćwiczenia w sali zastępczej,
  • liczna grupa,
  • dwie, trzy grupy uczestników w sali gimnastycznej,
  • mała ilość sprzętu i przyborów.

Koedukacja na lekcjach wychowania fizycznego

Koedukacja (łac. co – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci. Taką definicję podaje słownik języka polskiego. A prostszymi słowami: jest to po prostu nauczanie i wychowanie dziewczynek i chłopców razem, poprzez wspólne zajęcia w szkole, wspólne gry i zabawy oraz drużyny koedukacyjne.

Przyczyny wypadków w szkolnym wychowaniu fizycznym

Wychowanie fizyczne jest specyficznym przedmiotem, na którym uczniowie są w większym stopniu narażeni na kontuzję czy wypadek. Prawdopodobieństwo powstania wypadku podczas zajęć wychowania fizycznego wzrasta proporcjonalnie do stopnia trudności zajęć czy ćwiczeń. Przyczyny powstawania wypadków są bardzo różnorodne.

Wyjazd z uczniami na zawody – o czym warto wiedzieć

Szkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego. Zawody sportowe mogą być rozgrywane na terenie miasta (w tym szkoły) oraz odbywać się poza terenem miasta – zawody sportowe wyjazdowe.

Regulamin sali gimnastycznej