TEST FMS

Functional Movement Screen służy do funkcjonalnej diagnozy danej osoby w celu oceny , zidentyfikowania najsłabszego ogniwa łańcucha kinematycznego oraz dysfunkcji wzorców ruchowych. Został opracowany w 1995 r. przez Lee Burtona i Gray’a Cooka. Przez lata ewoluował od prostego narzędzia obrazującą funkcjonalną ocenę zawodnika, a następnie stał się punktem wyjścia do działań treningowych czy też korekcyjnych .

Czy FMS znajdzie zastosowanie w szkole? Oczywiście że tak, w szkołach o profilu sportowym powinien być on uzupełnieniem testów motorycznych, gdzie będzie dawać funkcjonalny obraz stanu naszych podopiecznych. Dając obecny obraz oceny funkcjonalnej będzie on podpowiedzią w programowaniu treningów pod wybraną dyscyplinę sportową czy też gry zespołowe, w których uczniowie biorą udział m.in. w rozgrywkach miedzy szkolnych reprezentując barwy danej szkoły.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kreatywny scenairusz lekcji

Tym razem przedstawiamy Wam scenariusz lekcji, który śmiało może zostać wykorzystany przez każdego nauczyciela wychowania fizycznego – również w tych szkołach, w których wciąż brakuje funduszy, a warunki prowadzenia zajęć pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli te problemy... Czytaj więcej

Koszykówka - doskonalimy chwyty i podania oraz rzut do kosza po kozłowaniu

Ułożenie przez uczniów tematu lekcji z rozsypanki - każdy uczeń otrzymuje kartkę z numerem i literką lub wyrazem na odwrocie, trzeba stanąć w szeregu tak, żeby z karteczek można było odczytać temat zajęć.

Czytaj więcej