Kreatywny scenairusz lekcji

Tym razem przedstawiamy Wam scenariusz lekcji, który śmiało może zostać wykorzystany przez każdego nauczyciela wychowania fizycznego – również w tych szkołach, w których wciąż brakuje funduszy, a warunki prowadzenia zajęć pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli te problemy nie są Wam obce, zapraszamy do lektury niniejszego artykułu. Proponujemy w nim wykorzystanie szarf, dzięki którym oznaczycie berków, podzielicie uczniów na grupy, stworzycie tor przeszkód i zaaranżujecie ćwiczenia uspokajające.

Cele operacyjne lekcji (zgodne z podstawą programową) w zakresie:

  • treningu zdrowotnego: uczeń wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami oraz ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie,
  • bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: uczeń przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Czas trwania: 45 min

Liczba osób: 16

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Koszykówka - doskonalimy chwyty i podania oraz rzut do kosza po kozłowaniu

Ułożenie przez uczniów tematu lekcji z rozsypanki - każdy uczeń otrzymuje kartkę z numerem i literką lub wyrazem na odwrocie, trzeba stanąć w szeregu tak, żeby z karteczek można było odczytać temat zajęć.

Czytaj więcej

TEST FMS

Functional Movement Screen służy do funkcjonalnej diagnozy danej osoby w celu oceny , zidentyfikowania najsłabszego ogniwa łańcucha kinematycznego oraz dysfunkcji wzorców ruchowych. Został opracowany w 1995 r. przez... Czytaj więcej