Terenowe przygotowanie wielobojowe dzieci i młodzieży

Rywalizacja w ramach sportu szkolnego obejmuje wiele dyscyplin, w których mają prawo startu uczniowie wytypowani przez nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie współzawodnictwa odbywa się również pewnego rodzaju sprawdzian umiejętności technicznych, taktycznych oraz możliwości motorycznych młodych zawodników. Specyficznej ocenie podlega jakość przyswojenia przez nich wielu elementów z wybranych dyscyplin sportowych realizowanych w ramach programu wychowania fizycznego.

Obok nauczania pierwszoplanową rolę odgrywa aktywność i zaangażowanie uczniów podczas obowiązkowych zajęć (przygotowanie do lekcji, systematyczne uczestnictwo) w połączeniu z rozwijaniem ich sprawności fizycznej.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Cwiczenia w podporach

Ćwiczenia w podporach są jednym z fundamentalnych elementów treningu siłowego i ogólnorozwojowego. Ćwiczenia te, choć wydają się proste, angażują wiele grup mięśniowych. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń przynosi wiele korzyści, pod warunkiem że są poprawnie wykonywane.

Czytaj więcej

Jeden obwód treningowy

Tak jak każdy nauczyciel w swojej pracy napotkał się przed lekcją wychowania fizycznego z pytaniem w stylu : „ co dziś  będziemy robić?” Tak, też nie od dziś wśród uczniów panuje różnorodność w kwestii aktywności, jedna część klasy chciałaby zagrać na lekcji w... Czytaj więcej