Artykuły działu

Co robić w przypadku urazów na lekcji WF i jak im zapobiegać?

Dzieci powinny kojarzyć ruch z radością i beztroską, więc nie mogą być przytłoczone wizją ewentualnego wypadku. Dlatego tak planujmy nasze zajęcia, by osiągały założony efekt, ale podlegały odpowiedniej kontroli, ograniczającej możliwość wypadku i kontuzji do minimum.

Regulamin Białej szkoły

Wzór dokumentu do podpisania przez uczestników wyjazdu zimowego

Organizacja i realizacja zajęć wychowania fizycznego w warunkach trudnych

Występujące trudności materialne i organizacyjne towarzyszące nauczycielowi wychowania fizycznego w czasie realizacji lekcji, są różnorodne i najczęściej są bardzo typowe:

  • ćwiczenia na korytarzu,
  • ćwiczenia w sali zastępczej,
  • liczna grupa,
  • dwie, trzy grupy uczestników w sali gimnastycznej,
  • mała ilość sprzętu i przyborów.

Koedukacja na lekcjach wychowania fizycznego

Koedukacja (łac. co – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci. Taką definicję podaje słownik języka polskiego. A prostszymi słowami: jest to po prostu nauczanie i wychowanie dziewczynek i chłopców razem, poprzez wspólne zajęcia w szkole, wspólne gry i zabawy oraz drużyny koedukacyjne.

Przyczyny wypadków w szkolnym wychowaniu fizycznym

Wychowanie fizyczne jest specyficznym przedmiotem, na którym uczniowie są w większym stopniu narażeni na kontuzję czy wypadek. Prawdopodobieństwo powstania wypadku podczas zajęć wychowania fizycznego wzrasta proporcjonalnie do stopnia trudności zajęć czy ćwiczeń. Przyczyny powstawania wypadków są bardzo różnorodne.