Artykuły działu

Świetlica szkolna – jak organizować aktywnie wolny czas uczniów?

Dzieci mają duża potrzebę ruchu i w pracy w świetlicy należy pamiętać, by oprócz zajęć plastycznych, teatralnych, czytania książek czy odrabiania lekcji dać dzieciom czas na zabawę ruchową. Sprawdź nasze pomysły m.in.: 13 wersji na niezwykłego berka.

Co robić w przypadku urazów na lekcji WF i jak im zapobiegać?

Dzieci powinny kojarzyć ruch z radością i beztroską, więc nie mogą być przytłoczone wizją ewentualnego wypadku. Dlatego tak planujmy nasze zajęcia, by osiągały założony efekt, ale podlegały odpowiedniej kontroli, ograniczającej możliwość wypadku i kontuzji do minimum.

Regulamin Białej szkoły

Wzór dokumentu do podpisania przez uczestników wyjazdu zimowego

Organizacja i realizacja zajęć wychowania fizycznego w warunkach trudnych

Występujące trudności materialne i organizacyjne towarzyszące nauczycielowi wychowania fizycznego w czasie realizacji lekcji, są różnorodne i najczęściej są bardzo typowe:

  • ćwiczenia na korytarzu,
  • ćwiczenia w sali zastępczej,
  • liczna grupa,
  • dwie, trzy grupy uczestników w sali gimnastycznej,
  • mała ilość sprzętu i przyborów.

Koedukacja na lekcjach wychowania fizycznego

Koedukacja (łac. co – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci. Taką definicję podaje słownik języka polskiego. A prostszymi słowami: jest to po prostu nauczanie i wychowanie dziewczynek i chłopców razem, poprzez wspólne zajęcia w szkole, wspólne gry i zabawy oraz drużyny koedukacyjne.