Zumba jako jeden z konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem

Do Podstawy Programowej z Wychowania Fizycznego III.7.5.

Metody:

  • m. naśladowcza ścisła,
  • m. zadaniowa ścisła,
  • m. zabawowa-klasyczna,
  • m. problemowa,
  • m. zabawowa-naśladowcza;
  • metody pogadanka;
  • metody wpływu osobistego: wysuwanie sugestii, perswazja, działanie przykładem osobistym;
  • metody wpływu sytuacyjnego: nagradzanie wychowawcze, instruowanie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2  Strona 3  Strona 4
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe na śniegu – kształtowanie celności

Do Podstawy Programowej III Etapu Edukacji:
2.2. Trening zdrowotny. Uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3.3. Sport całego życia i wypoczynek. Uczeń wskazuje miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

Czytaj więcej

Gry i zabawy bieżne – kształtowanie wydolności fizycznej z wykorzystaniem piłek lekarskich

Do Podstawy Programowej z Wychowania Fizycznego etap III: 2.1. Trening Zdrowotny. Uczeń omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;

Czytaj więcej