Lekkoatletyka – nauka rzutów z wykorzystaniem przyborów nieswoistych

Podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z przyborami nieswoistymi nauczyciel może zachęcić uczniów do współtworzenia lekcji. Współorganizowanie nawet wycinka lekcji jest dla ucznia wyzwaniem i momentem do wykazania się przed grupą lub nauczycielem. Może się to okazać pomocne podczas pracy z uczniami nieśmiałymi i wycofanymi.

IV etap edukacji

Cele kształcenia – wymagania ogólne: Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
Uczeń: wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Ostatnie 7 minut

Część końcowa lekcji trwa zwykle 7 minut. W jej trakcie należy stosować ćwiczenia w marszu i miejscu, w pozycjach, które mają pozytywny wpływ na wypoczynek lub korektę postawy ciała. Mogą być to również ćwiczenia i zabawy o charakterze rozluźniającym czy relaksacyjnym. Zadaniem części... Czytaj więcej

Gry i zabawy jako forma integracji

Proste zabawy bieżne, proponowane w tym scenariuszu, dobrze sprawdzą się w klasach licealnych. Słowem – przedstawiamy zastosowanie prostych przyborów, które nie wymagają od szkoły nakładów finansowych, a mogą znacząco wzmocnić więzi w grupie.

Czytaj więcej