Nowy rok szkolny rozpocznie się już za moment, a wraz z nim – wiele zmian. Są wśród nich powroty, jak choćby ten do ośmioklasowej szkoły podstawowej, którą część z naszych Czytelników na pewno pamięta. Więcej jednak jest nowości.

Przytaczamy je z jednej strony w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć WF-u, z drugiej – w nowych podstawach programowych, opublikowanych w strefie online.

Chcemy wśród tych zmian niezmiennie dostarczać Państwu inspiracji, zachęty i narzędzi do prowadzenia atrakcyjnych zajęć sportowych, tanecznych, rekreacyjno-zdrowotnych, aktywnej turystyki oraz lekcji z zakresu edukacji zdrowotnej.

Zaczynamy więc z przytupem – z tańcem free style, grą Funino, street workoutem... Wnętrze numeru wypełniają przede wszystkim scenariusze zajęć z przydatnymi kartami pracy. Oprócz nich przypominamy również podstawy stretchingu i porządkujemy proces motywowania uczniów.

Niech bieżące wydanie – pełne energii, zwrotów akcji, tryskające pomysłami – pomoże Państwu rozpocząć spotkania z uczniami z optymizmem i werwą!

W imieniu zespołu redakcyjnego

dr Małgorzata Kasperczakowa

redaktor prowadząca

WF Z POMYSŁEM

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tańce, hulańce, swawole…

II etap edukacyjny

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Umiejętności: Uczeń wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny, opierając się na własnej ekspresji ruchowej.

Street workout Nauka ćwiczeń na drążku

III lub IV etap edukacyjny

Lekcje wychowania fizycznego zyskują na swej atrakcyjności poprzez zastosowanie nieswoistych przyborów, przyrządów lub zorganizowanie ich w nietypowym miejscu. Podczas ciepłych dni zajęcia przeprowadzone na zewnątrz na terenie przyszkolnym albo z wykorzystaniem dostępnej w danej miejscowości infrastruktury sprzyjają zdrowiu oraz aspektom społecznym, takim jak propagowanie zdrowego stylu życia. Planując zajęcia poza terenem szkolnym należy pamiętać o bezpieczeństwie oraz regulaminach danych miejsc, np. wolno stojących siłowni.

FUNINO – z czym to się je? Piłkarska gra rozwijająca kreatywność i inteligencję

W skrócie – Funino to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst Wein w połowie lat 80. ubiegłego wieku, służąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej. To metoda, która pozwala dzieciom podejmować samodzielnie decyzje, kształtując ich inteligencję w grze

ZDROWIE Z POMYSŁEM

Czy Internet jest dla dzieci? O bezpieczeństwie w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy Internet jest powszechnym narzędziem używanym nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Obecne pokolenie dzieci w wieku szkolnym urodziło się już w czasach, kiedy różnego rodzaju narzędzia i dostęp do nowych technologii był powszechny. Trudno zatem wychować dzieci tak, aby nie korzystały z tych dobrodziejstw współczesności. Zadaniem rodziców i pedagogów jest takie przekazanie informacji dotyczących wykorzystania nowych technologii, aby dzieci potrafiły jak najlepiej z nich korzystać, czerpiąc maksimum korzyści, a jednocześnie potrafiły rozpoznać zagrożenia i ich unikać.

Lato w sercu. Co to znaczy być szczęśliwym?

Na lekcjach wychowawczych na ogół przekazuje się dzieciom ważne i poważne tematy, mówi się o zagrożeniach płynących z różnych stron, o problemach współczesnej młodzieży. Tematy bardziej pozytywne zajmują często drugorzędne miejsce. A przecież emocje pozytywne, jak radość, szczęście i miłość, są równie ważne, jak np. złość prowadząca do agresji. Zatem mimo że poczucie szczęścia jest raczej subiektywne, dzięki poniższej lekcji pokażemy dzieciom, w jaki sposób można czerpać z życia maksimum radości. Wówczas nawet najmniejsze rzeczy mogą dawać szczęście.

Styl życia dzieci – stylem życia rodziców. Czy wszystkie zachowania warto naśladować?

Podczas lekcji uczniowie siedzą w kręgu na środku sali. W czasie podziału na grupy zajmują odpowiednie miejsce przy stolikach. W części końcowej wracają do wspólnego kręgu.

Zróbmy sobie selfie. Czy smartfon albo tablet może uzależnić?

Gdy obserwujemy dzisiejszą młodzież, nasuwa się nam kilka pytań: Czy musimy tak często korzystać z telefonów, smartfonów, komputerów i innych tego typu sprzętów, aby żyć w społeczeństwie? Czy dzisiejsza młodzież potrafi jeszcze funkcjonować bez tych urządzeń? Czy kreowanie swojego wizerunku, rozmowy, gry i inne czynności wzięły górę nad normalnym życiem – rodzinnym, z przyjaciółmi? W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi, że każdy ma smartfona – przedłużenie ręki, okno na świat, na przyjaciół... Współcześnie telefonów komórkowych używa się nie tylko do komunikacji. Stanowią one niejako małe prywatne centrum dowodzenia – wykorzystywane są do rozrywki, organizacji czasu, zakupów online... Niniejszy scenariusz ma za zadanie zaprezentowanie uczniom skali tego zjawiska na ich własnym przykładzie, próbę uświadomienia młodzieży bardzo krótkiej drogi do uzależnienia.

PORADNIK

Stretching na lekcjach wychowania fizycznego

Stretching to popularna nazwa ćwiczeń rozciągających. Do ich wykonania nie potrzeba żadnych przyrządów ani urządzeń sportowych, a ich ogromną zaletą jest łatwość wykonania. Każdy rodzaj aktywności fizycznej, a takimi są lekcje wychowania fizycznego, powinien zawierać ćwiczenia tego typu.

Siedzenie – nasz tryb codzienny...

Marina Abramović to bardzo znane nazwisko na arenie międzynarodowej sztuki współczesnej. Ta serbska performerka znana jest z niezwykle odważnych i wstrząsających działań, których obiektem artystycznym jest ciało ludzkie. Jej dziełem jest pewien mocno poruszający eksperyment pt. „Artist is Present”, który polegał na… siedzeniu bez ruchu 7,5 godziny dziennie przez 6 tygodni.

Trudna lekcja motywacji

Motywowanie ludzi do większego wysiłku fizycznego było i jest trudnym zadaniem. Ćwiczenia fizyczne polegają na przekraczaniu pewnych ograniczeń ciała i umysłu, a nasz organizm z natury nie lubi takich wyzwań. Dlatego właśnie w wielkim sporcie tak ważną rolę odgrywa trener motywacyjny, który pełni funkcję coacha wspierającego zawodników w przekraczaniu ich barier. Nie jest to łatwe, ponieważ nasz mózg – wyposażony w instynkt – w naturalny sposób ucieka i unika tego, co wyczerpujące i wycieńczające.

NIEZBĘDNIK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

OKIEM WUEFISTY

Cele Kreatywnego Nauczyciela WF na nowy rok szkolny

„Wakacje minęły za szybko” – tak zapewne powie większość naszych uczniów. My nauczyciele mamy bardzo podobne odczucia. Jednak dla ludzi z pasją nowy rok oznacza nowe wyzwania! W tym roku musimy przygotować się na pracę w oparciu o dwie podstawy programowe. W szkole podstawowej nowa podstawa obowiązuje w klasach IV i VII, a w klasach V i VI bazujemy na starej. Dodatkową zagwozdką są programy nauczania, a dokładniej – ich brak.